Η μητέρα του δήλωσε ότι «οι μεγάλοι έχουν σωθεί και προσπαθούν να μπλέξουν τους μικρούς».