Οδηγίες για τα Διαφημιστικά Banners

 

ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ BANNERSΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Leaderboard728×90Στην κορυφή όλων των σελίδωνSTATIC – ANIMATED – FLASH- INTERACTIVE
Half-page300×600Στις σελίδες ενοτήτων και άρθρωνSTATIC – ANIMATED – FLASH- INTERACTIVE
Skyscraper160×600Αριστερά και δεξιά από τον βασικό χώρο του ιστοχώρουSTATIC – ANIMATED – FLASH- INTERACTIVE
Square300×250Σε όλες τις σελίδες του ιστοχώρουSTATIC – ANIMATED – FLASH- INTERACTIVE-VΙDEO
Full Grid300×460Ειδικό μέγεθος για το homepage grid layoutSTATIC – ANIMATED – FLASH- INTERACTIVE-VΙDEO
Webover500×600Σε όλες τις σελίδες του ιστοχώρουSTATIC – ANIMATED – FLASH- INTERACTIVE-VΙDEO
Newsletter580×80Newsletter headerSTATIC – ANIMATED
Newsletter580×200Newsletter footerSTATIC – ANIMATED

 

BANNER HOSTING

Όλοι οι διαφημιζόμενοι του KLIK.gr μπορόυν να επιλέξουν να φιλοξενήσουν τα banners τους στο δικό μας CDN (impression and click tracking είναι εφικτά από το backend του KLIK.gr). Για banners που σερβίρονται από εξωτερικές υπηρεσίες, θα πρέπει να μας παρέχονται τα scripts που θα τα τραβάνε από την πηγή φιλοξενίας (impression and click tracking είναι εφικτά μόνο από τα media shop που διαχειρίζονται τα banners).

BANNER SPECIFICATIONS

STATIC / ANIMATED GIFs

Τα Image banners μπορεί να είναι αρχεία JPG ή GIF που δεν υπερβαίνουν τα 150ΚΒ (αν η φιλοξενία θα γίνει από το KLIK.gr) και πρέπει να είναι στις ακριβείς διαστάσεις που περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα. Τα .gif banners μπορούν να είναι static ή animated. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να μας δοθούν σε format PNG.

FLASH / INTERACTIVE BANNERS

Τα flash banners θα πρέπει να παραδίδονται σε SWF. Σε περίπτωση που παραλάβουμε πηγαίο κώδικα (AS και FLA αρχεία), θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας τις βιβλιοθήκες και τις γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται στο δημιουργικό. Σε κάθε περίπτωση, το Flash banner πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο image fallback έτσι ώστε να σερβίρεται εναλλακτικά στους χρήστες/συσκευές που δεν διαθέτουν/υποστηρίζουν Flash. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χρήστης θα προωθείται αυτόματα στην ιστοσελίδα της Adobe για να κατεβάσει το Flash plugin, πράγμα που δεν είναι πάντα η επιθυμία των διαφημιζόμενων για τους οποίους θα τρέχει η καμπάνια.

1. Μεγέθη: Το μέγεθος του τελικού SWF δεν πρέπει να υπερβάινει τα 150-200ΚΒ (αν η φιλοξενία θα γίνει από το KLIK.gr) .

2. Links: Τα Flash banner πρέπει να έχουν ενσωματομένο κώδικα για την χρήση μεταβλητής “clickTag” (case sensitive). Ενδεικτικός κώδικας για developers:

Action Script 2.0on (release) { getURL(_root.clickTag, “_blank”); }
 
Action Script 3.0

function onMouseClick(e:MouseEvent): void { 
var myRequest:URLRequest = new URLRequest(root.loaderInfo.parameters.clickTag);
navigateToURL(myRequest, ‘_blank’); 
}
clickButton.addEventListener(MouseEvent.CLICK, onMouseClick);

3. Interactivity: Τα “Webover” ή “expandable” banners θα πρέπει να διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ακολουθούν την λογική χρήση των διαθέσιμων τοποθεσιών. Για παράδειγμα, ένα Square banner που θα φαίνεται στην δεξιά περιοχή ενός άρθρου, θα πρέπει να κάνει expand προς τα αριστερά για να ανοίγει το κεντρικό μήνυμα εντός του ορατού πεδίου του χρήστη.

RICH MEDIA / VIDEO BANNERS

Τα Video banners συνήθως περιέχουν .flv ή .f4v αρχεία. Θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας το αυθεντικό αρχείο για να εξασφαλίσουμε την δημιουργία αρχείων που θα είναι συμβατά με HTML5 browsers και με συσκευές που δεν διαθέτουν/υποστηρίζουν Flash Player. Σε κάθε περίπτωση, το video banner πρέπει να συνοδεύεται και από το αντίστοιχο cover image έτσι ώστε να σερβίρεται στους χρήστες εικόνα αν το streaming σταματήσει και δεν επιθυμούν να παίζει συνέχεια.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και ενημέρωση για όλες τις custom δυνατότητες διαφήμισης παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πωλήσεων στο [email protected]

Print Friendly, PDF & Email