Οπλισμένοι με υπομονή πρέπει να είναι οι οδηγοί που κινούνται αυτήν την ώρα σε κύριους δρόμους της πρωτεύουσας.