Απογοήτευση από την στροφή του Ανδρουλάκη προς το παρωχημένο βαθύ Πασόκ

Συνεχή βήματα προς το παρελθόν, κάνει το Πασόκ του Ανδρουλάκη, με την στείρα και ξύλινη αντιπολίτευση που ασκεί – Το ρήγμα στο εσωτερικό του θα γίνει πιο εμφανές, με την αρνητική στάση που επέλεξε για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων