Ακτοπλοϊκά εισιτήρια | ένα ευαίσθητο κομμάτι του ελληνικού καλοκαιριού

Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο, Σποράδες.. η χώρα μας έχει τα
περισσότερα νησιά από πολλές άλλες χώρες. Προσωπικά, τα πιο όμορφα στον
κόσμο, αφού όποιος φεύγει καλοκαίρι εκτός Ελλάδος, πρέπει να είναι χαζός.
Αλλά για να μείνει και να ταξιδέψει σε ένα ελληνικό νησί, πρέπει να είναι
αρκούντος πλούσιος…