Βιτρουβιανός άνθρωπος | Η σημασία του διάσημου έργου του Leonardo da Vinci

Ενώ επικεντρώνεται στην αρχιτεκτονική, η πραγματεία εξερευνά επίσης το ανθρώπινο σώμα —δηλαδή, τη γεωμετρία των «τέλειων» αναλογιών— που έλκυσε το ενδιαφέρον του Da Vinci για την ανατομία και ενέπνευσε το σχέδιό του.