Παύλος & Νικόλαος | Το επίθετο μας δεν είναι Γλύγμπουργκ. Είμαστε Έλληνες

Για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου, οι δύο μεγαλύτεροι γιοι του Παύλος και Νικόλαος μίλησαν στην κάμερα για τη ζωή τους, το όνομά τους, το πώς βίωσαν την περίοδο μετά την κατάργηση της βασιλείας.