Στις πόσες μέρες εμφανίζει συμπτώματα το κάθε ΣΜΝ

Ένας από τους κινδύνους του σεξ… εκτός από την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, είναι και τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Ένας τρόπος να προστατευθούμε είναι η χρήση προφυλακτικού. Μπορεί όμως κάποιος να έχει κολλήσει κάποιο ΣΜΝ και να μην το ξέρει γιατί δεν έχει ακόμα συμπτώματα;