Τι θα φέρει το 2024

Δύο πόλεμοι, αναρίθμητες εκλογικές αναμετρήσεις και μεγάλες προκλήσεις θα κρίνουν όχι μόνο την πορεία της επόμενης χρονιά, αλλά και πολλών ακόμα ετών.

2024 | H χρονιά της παγκόσμιας ανασφάλειας

Πολεμικές συγκρούσεις, οικονομικές πιέσεις στους ασθενέστερους,  και κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, με πιο καθοριστικές τις αμερικάνικες, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ασταθές και ανασφαλές περιβάλλον για το 2024