Μεγαλύτερες φόρο-εκπτώσεις για ανακαινίσεις ακινήτων, τι ισχύει για τα Airbnb

Με ειδική διαταξη που περιλαμβάνεται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο το μέτρο μονιμοποιείται από το 2024 και επεκτείνονται σε 5 (από 4) τα έτη που μπορεί ο φορολογουμένος να διεκδικήσει τις εκπτώσεις φόρου εισοδήματος.