Αυθεντική Ομορφιά vs Παραποιημένη Εικόνα

Στην εποχή μας, η πίεση για την επίτευξη του ιδανικού εξωτερικού είναι ανεξέλεγκτη. Η κοινωνία επιβάλλει πρότυπα ομορφιάς που συχνά ωθούν τις γυναίκες να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους επίτευξης της επιθυμητής εικόνας, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών επεμβάσεων.