Δώρο Χριστουγέννων 2023: Πότε καταβάλλεται στους εργαζόμενους

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να λάβουν το δώρο Χριστουγέννων οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Οι υπάλληλοι έως τις 21 Δεκεμβρίου θα δουν το ποσό να πιστώνεται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων.