Ο σιδηρόδρομος του Edouard Manet | Ένας από τους πιο ανεξιχνίαστους πίνακες του 19ου αιώνα

Η χρονιά που άρχισε ο Edouard Manet να δημιουργεί αυτό το έργο ήταν μια πραγματικά τρομερή χρονιά κατά την οποία, όπως λέγεται, μέσα από μάχες, πείνα ή εμφύλιες διαμάχες, σχεδόν 200.000 Γάλλοι έχασαν τη ζωή τους