Ιταλική επιχειρηματική εισβολή στην Ελλάδα

Η εισβολή του ιταλικού παράγοντα και η πρόθεση να εμπλακούν στο lobbing και την διαχείριση κρίσεων τόσο σε σχέση με το Μαξίμου όσο και με τις κορυφαίες τράπεζες και επιχειρήσεις!