Οι πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην τεχνολογία και τα media για το 2023

To 2023 ήταν χρονιά μεγάλων αλλαγών στους τομείς των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας, με ανατρεπτικές δυνάμεις να θέτουν σε δοκιμασία την ηγεσία ορισμένων από τα ισχυρότερα στελέχη παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, αυτή η αναστάτωση παρήγαγε και ορισμένους νέους ηγέτες που εκτοξεύτηκαν σε θέσεις τεράστιας επιρροής και εξουσίας.