Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός του Κοινωνικού Τιμολογίου

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο και στο Μητρώο Ευάλωτων πελατών μετά την επικαιροποίηση του συστήματος με τα οικονομικά στοιχεία του 2022 θα είναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Οι εν ενεργεία δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου θα πρέπει να υποβάλλουν έως το τέλος Οκτωβρίου νέα αίτηση προκειμένου να μην απενταχθούν από το σύστημα. Σύμφωνα με την ισχύουσα […]