Κύκλωμα εμπορίας βρεφών | Τα 400 ζευγάρια που εξαπατήθηκαν & η Ρουμάνα που συνελήφθη λίγο πριν πουλήσει το 9 ημερών μωρό της

Εκτιμάται ότι το κύκλωμα έχει εξαπατήσει περίπου 400 ζευγάρια που ήθελαν να αποκτήσουν παιδί και έχει εκμεταλλευτεί 200 γυναίκες ως παρένθετες μητέρες και δότριες ωαρίων.