Έρευνα | Ένας στους 10 Έλληνες δεν πιστεύει ότι υπήρξαν vεκρоί στο Πоλυτεχνείο

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας του Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή, που εξετάζουν τις θέσεις των πολιτών για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, τη δικτατορία της 21ης Απριλίου αλλά και εν γένει τις δικτατορίες