Η Μαζική σφαγή στην Ουκρανία

Στις 28 Αυγούστου 1941, περισσότεροι από 23.000 Ούγγροι – Εβραίοι δολοφονούνται από την Γκεστάπο στην κατεχόμενη Ουκρανία.