Πόσα χρόνια νεότερους μας κάνει να φαινόμαστε το sex;

Το σεξ δεν σταματά ποτέ να είναι αντικείμενο έρευνας από επιστήμονες σε οκόκληρο τον κόσμο. Κι όλο και περισσότερες μελέτες αποδεικνύουν πως η ενεργή σεξουαλική ζωή αποτελεί απαραίτητο συστατικό για την ευεξία του ανθρώπου.

Στις πόσες μέρες εμφανίζει συμπτώματα το κάθε ΣΜΝ

Ένας από τους κινδύνους του σεξ… εκτός από την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, είναι και τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Ένας τρόπος να προστατευθούμε είναι η χρήση προφυλακτικού. Μπορεί όμως κάποιος να έχει κολλήσει κάποιο ΣΜΝ και να μην το ξέρει γιατί δεν έχει ακόμα συμπτώματα;