Τonca | H παράδοση της Βόρειας Ιταλίας να βυθίζει έναν πολιτικό στο ποτάμι κάθε χρόνο

 Ένα σατιρικό «δικαστήριο» ορίζει εκείνους -τόσο πολιτικούς όσο και μη- που έχουν προκαλέσει διαμάχες ή ατίμωση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και συζητά ποιοι πρέπει να τιμωρηθούν.Στη συνέχεια, η ετυμηγορία του δικαστηρίου διαβάζεται δυνατά και ο «νικητής» βυθίζεται στον ποταμό Adige πολλές φορές.