Ποια η διαφορά του retro, του vintage και της αντίκας;

Υπάρχουν διάφοροι τύποι αντικειμένων του παρελθόντος. Kι ενώ οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε τους τρεις όρους στην καθημερινότητά μας, λίγοι πραγματικά γνωρίζουμε τι σημαίνουν για να τους χρησιμοποιούμε σωστά.